Hoe werkt het nieuwe afrekeningmodel van Beslist.nl?

delen 
2 januari 2014

Beslist.nl past het afrekeningmodel aan. Na een proef met de speelgoedsector op Beslist.nl is besloten om volledig over te stappen van Cost per Click (CPC) naar Cost per Sale (CPS). Je gaat dus een percentage betalen over een verkocht product. Dit percentage bestaat op dit moment uit minimaal 12 procent. Voor aanbieders van speelgoed op Beslist.nl is het nu al ingevoerd, voor alle andere aanbieders op Beslist.nl wordt het binnenkort ingevoerd. In dit artikel vindt u wat er veranderd is, hoe dit veranderd is en wat de reacties daarop waren. Tot slot bekijken we welke gevolgen er zijn voor Beslist.nl, maar ook voor u als eigenaar van een webshop.

Wat is er precies veranderd?

De belangrijkste verandering is de overgang van CPC naar CPS. Beslist.nl geeft aan dat de overgang nodig is omdat het huidige (deels gratis) systeem te weinig oplevert. Om deze reden hebben zij de overstap gemaakt naar een volledig ander model. Waar vroeger betaald moest worden op het moment dat een klant via Beslist.nl naar jouw pagina doorklikte hoeft dat nu niet meer. Je gaat nu betalen per bestelling die een klant plaatst via Beslist.nl. Als een klant dus wel op jouw site komt, maar niet besluit tot een verkoop over te gaan, hoef je niet te betalen. Belangrijk om hierbij te onthouden is echter dat er geen rekening gehouden wordt met annuleringen van de order. Mocht een order dus na plaatsing nog geannuleerd of geretourneerd worden, dan moet je nog steeds betalen.

12 procent

Je gaat minimaal 12% vergoeding betalen aan Beslist.nl over de verkoopprijs van het product, dat is dus inclusief BTW. Zoals je voorheen je CPC hoger kon instellen om beter gevonden te worden via Beslist.nl is dat nu ook mogelijk bij de CPS. Je mag dus zelf je percentage hoger dan 12% instellen om een betere positie te krijgen op Beslist.nl.

Conversiepixels

Bij de nieuwe voorwaarden dienen winkeliers conversiepixels in te voeren op hun webshop, die sluizen automatisch informatie door over de coversie naar Beslist.nl. Hierdoor kunnen ze bepalen welk bedrag een bedrijf moet betalen aan Beslist.nl. Door deze aanpassing krijgt Beslist.nl niet alleen informatie over de orders die via Beslist.nl gedaan worden, maar over alle orders die geplaatst worden via de webshop blijkt uit de handleiding die Beslist.nl aan de webwinkeliers heeft toegestuurd: ‘Gelieve dit script bij iedere order uit te voeren, zodat wij een sluitende administratie kunnen overleggen’. Via dit script krijgt Beslist.nl dus volledig inzicht in uw verkoopgegevens. Het is de vraag of u dit wilt, of uw klant dit wilt en of dit wettelijk toegestaan is. Beslist.nl geeft aan dat ze deze informatie gebruiken om een volledig beeld te krijgen van de populariteit van producten. Hierdoor is het mogelijk om populaire producten hoger te plaatsen in de ranking op Beslist.nl.

Hoe wordt de verandering ingevoerd?

De invoering gaat stapsgewijs. In november 2013 is begonnen met de speelgoedsector, er wordt nu gewerkt aan een plan om dit systeem volledig in te voeren.

Invoering speelgoedsector

Eind oktober kregen online ondernemers die speelgoedartikelen via Beslist.nl aanbieden een mail met daarin een aanpassing van de afrekeningmethode. Ondernemers moesten deze wijziging accepteren en invoeren voor 5 november. Mocht dit niet gebeurd zijn dan werd de webshop verwijderd van Beslist.nl. Een gedeelte van de webshops is hierna daadwerkelijk verwijderd of heeft zelf besloten te stoppen met het aanbieden via Beslist.nl. Toch is de invoering Beslist.nl bevallen, want er wordt nu gewerkt aan een plan om dit model op heel Beslist.nl door te voeren. Hierbij wordt aangegeven dat het verdienmodel van Beslist.nl meer preformancegericht wordt en dat dit beter aansluit bij de wensen van de winkeliers.

Klachten bij invoering

Er zijn vanuit de speelgoedbranche een aantal klachten gekomen bij de invoering. Veel winkeliers klagen hierbij over de hoge vergoeding die gevraagd wordt. Deze vergoeding ligt echter wel lager dan bij concurrent Bol.com (15% + €0,99). Voor veel winkeliers betekent 12% van de verkoopprijs inclusief BTW echter een te grote aanslag. Exclusief BTW betekent dat een percentage van 14,52%.

Daarnaast klagen winkeliers over de timing van de invoering voor de speelgoedbranche. Om precies een maand voor sinterklaas de wijziging in te voeren op de speelgoedbranche is een nogal ongelukkig tijdstip. Beslist.nl geeft toe dat het moment ‘wat ongelukkig gekozen is’. Toch zal de moment- en branchekeuze waarschijnlijk heel bewust zijn geweest. Omdat voor speelgoedshops de dagen voor sinterklaas natuurlijk de drukste van het jaar zijn, zullen zij minder snel geneigd zijn dit nieuwe model af te slaan. Het zet in ieder geval wat druk achter de ketel.

Daarbij zijn er veel klachten en vraagtekens bij de conversiepixels. Er is in ieder geval sprake van een privacybreuk tussen u als aanbieder en de klant (dus ook klanten die helemaal niet uw webshop bereiken via Beslist.nl) en tussen u als ondernemer en Beslist.nl. Het is niet geheel duidelijk of alle klantgegevens ook terecht komen bij Beslist.nl. Het zou kunnen betekenen dat een willekeurige klant die bij u een bestelling plaatst, met de via uw webshop verkregen gegevens, daarna benaderd wordt door Beslist.nl. In ieder geval krijgt Beslist.nl inzicht in jouw volledige omzet en verkoopcijfers, net als het IP-adres van je klanten.

Wat zijn de gevolgen van deze verandering?

De verandering van het afrekenmodel zal een grote invloed hebben op het platform Beslist.nl. Hieronder zullen we eerst bekijken wat de invloed zal zijn op Beslist.nl. Tot slot zullen we bekijken hoe u als online ondernemer hierop kan reageren.

Gevolgen voor Beslist.nl

Beslist.nl zal kleiner worden. Er zullen veel, voornamelijk kleine, aanbieders op Beslist.nl wegvallen. Veel aanbieders maken nu een afweging en zoals we bij de speelgoedbranche hebben gezien zal een deel van de aanbieders afhaken. Daarnaast zal een gedeelte van de aanbieders de prijzen verhogen om hetzelfde winstpercentage te bewerkstelligen.

Het is eigenlijk vrij paradoxaal te noemen dat Beslist.nl met zijn nieuwe model veel kleine aanbieders uitsluit. Want juist dankzij die kleine aanbieders is het Beslist.nl gelukt om groot te worden. Veel van die aanbieders worden nu dus weer buitengesloten. De grote aanbieders zullen wel blijven op Beslist.nl. Wehkamp en Bol.com zullen niet zo maar stoppen met Beslist.nl. Waarschijnlijk zullen zij als grote aanbieders niet meegaan in de wijzigingen van Beslist.nl. Zij zullen niet zo maar inzicht geven in hun totale verkoopgegevens en mogelijk ook niet in de 12% regeling. Beslist.nl wilt echter deze grote klanten ook niet kwijtraken, dus waarschijnlijk zullen ze een andere afspraak gemaakt hebben met de grote aanbieders.

Gevolgen voor u als online ondernemer?

Wordt Beslist.nl door deze wijzigingen voor u aantrekkelijker of niet? De kosten worden hierdoor minder variabel en geeft daardoor wat meer zekerheid. De zekerheid die je krijgt betaal je met een vrij hoge vaste vergoeding. Het is belangrijk om per product te bekijken of het de moeite waard is en of het principe van de conversiepixels u tegenstaat.

Het is verstandig om te bekijken wat momenteel uw winstmarge is met de gemiddelde CPC en de gemiddelde orderwaarde. Hoe hoog is dit en hoe hoog zou dit worden als je gaat werken met 12% CPS? Als je dit weet kan je een schatting maken van de invloed die de verandering heeft op je winstmarge. Dit kan je doen voor je totale verkoop, maar ook per product. Dat maakt het makkelijker om te beslissen voor welke producten het interessant is en voor welke niet.

Het is te verwachten dat Beslist.nl veel aanbieders zal kwijtraken. Afhankelijk van uw winstmarge op producten kan het interessant zijn om via Beslist.nl aan te bieden. Het is wel belangrijk om er bij stil te staan welke gevolgen de conversiepixels hebben voor uw zakelijke privacy en die van uw klant.

Beslist maakt een grote en bekritiseerde stap met het nieuwe afrekenmodel. Toch kan Beslist.nl wel helpen in het vergroten van uw conversie. Ondanks dat Beslist.nl hier bij kan helpen is het belangrijk om niet afhankelijk te zijn van een enkel platform. Dit verkleint aanzienlijk je opties op het moment dat een platform zoals Beslist.nl zijn model aanpast. Er zijn verhalen van bedrijven die meer dan de helft van hun bezoekers kregen via Beslist.nl. Het is daarom altijd belangrijk om een diverse aanbodstrategie te hebben. Kijk bijvoorbeeld ook naar Google Adwords of Marktplaats.nl. Zo spreid u uw aanbodlocaties en zult u uit meerdere bronnen klanten naar uw webshop trekken. Dit vergroot het aantal bezoekers, hopelijk ook het aantal orders en het vergroot uw opties wanneer een platform zijn beleid aanpast.

Meer weten?

Bedankt voor je bericht. We nemen spoedig contact met je op!