Koperstypes voor mobiele apparaten

delen 
13 februari 2014

Het aantal mensen dat via hun mobiel producten koopt wordt elk jaar groter. In 2013 waren er weer meer mensen die via hun smartphone online producten kopen. De mobiele markt blijft groeien en het is voor online ondernemers belangrijk dat ze zich blijven richten op nieuwe kansen die zich voordoen. Een verkoper in een winkel past zich aan, aan het gedrag van de klant. Een goede verkoper merkt wat voor een type klant hij tegenover zich heeft en past zijn marketingstrategie daar op aan. Het zou fijn zijn om dit ook online te kunnen doen.

In bepaalde mate is het al wel mogelijk om rekening te houden met verschillende koperstypes. Het is nu nog niet mogelijk om een profiel per klant te verkrijgen over het koopgedrag van die klant, want dan wordt het mogelijk om je online shop nog gerichter te presenteren aan verschillende doelgroepen. Maar er zijn wel andere mogelijkheden tot differentiatie. Hiervoor is het belangrijk om kennis te hebben van verschillende typen kopers dat gebruik maakt van mobiele apparaten. Door begrip te hebben van verschillende koperstypen kunnen we onze marketingstrategieën aanpassen en zorgen voor een hogere conversiegraad. De types die we hier onderscheiden richten zich dus specifiek op de markt voor mobiele apparaten. Voor de standaard online markt onderscheiden we andere koperstypes, die zullen in een latere blog aan de orde komen.

In het algemeen

Laten we eerst kijken naar de mobiele klant in het algemeen. Dit profiel is van toepassing op het grootste gedeelte van de mensen die hun mobiel of tablet gebruiken om producten aan te schaffen. Met het groeien van de groep mensen die koopt via hun mobiel wordt de groep natuurlijk ook meer divers. Over het algemeen zijn het jonge mensen, die al het grootste gedeelte van hun leven een mobiele telefoon gebruiken. In veel gevallen hebben we te maken met studenten en starters op de arbeidsmarkt.

Daarbij zijn het vaak mensen die een lager inkomen hebben dan de gemiddelde bevolking. Dit wordt mede veroorzaakt doordat we te maken hebben met starters. Dit betekent niet altijd dat zij veel minder te besteden hebben, omdat hun financiële lasten vaak ook minder hoog zijn. Het is wel zo dat minder mensen een grote aanschaf doen via hun mobiele apparaten, vaak gaat dit toch nog via de computer. Dit is dus van invloed op welk soort producten er verkocht worden via mobiele apparaten. Dit betekent niet dat een webshop voor duurdere producten niet geoptimaliseerd hoeft te worden voor mobiele apparaten. Bij grotere uitgaven zijn er meer mensen die langer de tijd nemen om over een aanschaf na te denken. Zij zullen hierbij ook gebruik maken van mobiele apparaten. Als uw website ook daar een goede indruk weet te maken komt uw hele bedrijf betrouwbaarder over. Dat heeft op zichzelf weer een conversieverhogende waarde, hoewel de uiteindelijke aankoop vaak wel van achter de pc gebeurd.

De vijf mobiele koperstypen

Hieronder bekijken we welke vijf koperstypen er ongeveer zijn. In een onderzoek dat een paar jaar geleden is uitgevoerd, waarbij deze groepen onderscheiden werden, was de verdeling van deze groepen nog grotendeels gelijk. Recentere soortgelijke onderzoeken zijn er niet, maar waarschijnlijk zullen hier wel enkele verschuivingen hebben plaatsgevonden. het sociale koperstype zal groter zijn geworden omdat het steeds eenvoudiger wordt om via social media marketing producten te verkopen en dat social media gebruik blijft groeien.

Sociaal - Deze groep gebruikt zijn, of in de meeste gevallen haar, telefoon vooral om in contact te zijn met anderen. Social media, whatsapp, snapchat en dergelijke programma’s worden continu gebruikt om op de hoogte te blijven van wat anderen aan het doen zijn en om anderen op de hoogte te houden van wat ze zelf aan het doen zijn. Via deze kanalen verspreiden zij ook informatie over hun koopgedrag. Als ze online een aankoop doen plaatsen ze dit op social media en zo beïnvloeden ze elkaar. Ze sturen naar elkaar linkjes van sites waar zij benieuwd naar zijn of waar ze tevreden over zijn.

Pragmatici – De pragmatici zijn types die zich aanpassen aan nieuwe mogelijkheden. Als het makkelijk is om via je mobiel producten te bestellen, dan zullen zij dat doen. Zij gebruiken hun smartphone vooral omdat het nieuwe mogelijkheden biedt.

Professionals – Deze groep bestaat grotendeels uit jonge mannen die in een modern bedrijf werken. Veelal gebruiken zij hun telefoons als belangrijkste kantooraccessoire. Hun telefoon is hun kantoor waarmee zij hun professionele en persoonlijke leven organiseren en reguleren. Doordat ze hun telefoon de hele dag door actief gebruiken, zullen zij deze ook gebruiken bij het doen van een aankoop.

Mobirati – Deze obscure term wordt gebruikt voor de mobiele generatie. Mensen die al bijna hun hele leven intensief gebruik maken van hun mobiele telefoon. Net als dat één oudere generatie is opgegroeid met een persoonlijke computer in huis, is deze generatie opgegroeid met een mobiele telefoon. Zo zijn zij veel meer gewend om een mobiele telefoon te gebruiken en is het voor hen normaal om hun mobiel te gebruiken voor veelzijdige activiteiten.

Overigen – Deze groep is niet eenvoudig te definiëren. Daarom hebben we deze verzamelgroep overigen genoemd. Zij gebruiken hun mobiele smartphone niet met een specifiek doel. Zij zien hun mobiel apparaat vooral als een extra communicatiemiddel. Het is daarmee ook lastig om te bedenken hoe je deze groep het beste kan benaderen.

Wat moet u moet deze informatie?

Doordat we deze verschillende groepen onderscheiden, wordt het mogelijk om klanten effectiever te benaderen. Met een mobiele site bereikt u natuurlijk andere klanten dan via uw reguliere website, hier kunt u rekening mee houden via de hierboven beschreven koperstypen.

Bedenk of (nog beter) onderzoek welk koperstype vooral bij uw winkel uitkomt en speel daar op in. Om een voorbeeld te geven. Een site die cosmetica verkoopt zal niet zoveel professionals trekken, maar meer mensen de sociale categorie. Deze groep deelt veel informatie met vrienden. Het is dan een goed idee om dit delen makkelijk te maken. Door een share button in te voeren bij elk product zal deze groep sneller jouw producten delen in hun netwerk, waardoor er weer meer mensen naar uw site komen. Als uw mobiele doelgroep voornamelijk uit professionals bestaat zal het plaatsen van een duidelijke share button weinig nut hebben.

Doordat we via deze koperstypes generaliseren wordt het makkelijker om een effectieve mobiele webshop te maken. We zijn beter op de hoogte van hoe een groot gedeelte van onze klanten hun mobiel apparaat gebruikt en kunnen op dit gebruik inspringen en er een hogere conversie mee te bereiken. Het gebruiken van een A/B test kan ook helpen om te ontdekken welk koperstype naar uw website komt. Door het proberen van verschillende strategieën toegepast op verschillende koperstypen kom je erachter wat werkt voor jouw website.

Meer weten?

Bedankt voor je bericht. We nemen spoedig contact met je op!