Thuiswinkel Waarborg eisen

delen 
5 september 2013

Thuiswinkel Waarborg is momenteel het grootste en bekendste keurmerk voor webwinkels. Dat is goed om te weten voor iedereen met een webwinkel. Een keurmerk vergroot namelijk het vertrouwen dat potentiële klanten hebben in uw webwinkel en daardoor zullen ze sneller overgaan tot een bestelling. Uw webwinkel aansluiten bij Thuiswinkel Waarborg zal dus voordelen hebben. Dat aansluiten gaat echter niet zo makkelijk als u misschien wel wilt, de eisen die gesteld worden zijn namelijk best wel fors. Hieronder zullen we wat dieper ingaan op de eisen die gesteld worden en het nut om aangesloten te zijn bij Thuiswinkel Waarborg.

Thuiswinkel Waarborg. De cijfers

Thuiswinkel Waarborg draait ondertussen al een aantal jaar mee. Zij laten met enige regelmaat (jaarlijks, op 2012 na) de bekendheid van het keurmerk onderzoeken door marktonderzoekbureau TNS NIPO. Uit het onderzoek van 2013 komt naar voren dat de bekendheid van Thuiswinkel Waarborg blijft groeien. Met enige hulp geeft 90% van de ondervraagden aan bekend te zijn met Thuiswinkel Waarborg. 72% van de ondervraagde groep geeft aan sneller tot een bestelling over te gaan als ze zien dat de webwinkel is aangesloten bij Thuiswinkel Waarborg. Ongeveer 26% van de ondervraagden geeft zelfs aan dat het ontbreken van het keurmerk van Thuiswinkel Waarborg een reden is om niet te bestellen via de betreffende webshop. Bedenkt u zich eens wat dit kan betekenen voor uw omzet.

Er is wel veel kritiek gekomen op de cijfers van TNS NIPO. Bekijk bijvoorbeeld de discussie op Emerce. Het onderzoek is gehouden onder een steekproef met 300 respondenten, dit zijn er misschien wat weinig om significante gegevens te bieden. Daarbij wordt aangegeven dat 90% van de respondenten met wat hulp aangaf thuiswinkel waarborg te kennen. De mensen krijgen echter eerst het logo te zien en worden daarna gevraagd of ze Thuiswinkel Waarborg kennen. Deze hulp kan misschien wat te behulpzaam zijn geweest voor een representatieve weergave. De manier van vraagstelling is verder onbekend en daar kunnen we dus niet in positieve of negatieve zin over oordelen.

De vraagtekens die gezet worden bij de uitkomst van het onderzoek zullen tot op zekere hoogte op zijn plek zijn. Desondanks is TNS NIPO een gerenommeerd marktonderzoeksbedrijf en kunnen we er wel vanuit gaan dat het keurmerk Thuiswinkel Waarborg tot meer conversies zal leiden. Maar aan welke eisen moet je voldoen om lid te worden van Thuiswinkel Waarborg?

Juridische eisen

In eerste instantie zal je moeten voldoen aan een zeer uitgebreid pakket van juridische eisen. Deze eisen worden gecontroleerd door het juridisch bureau ICTRecht (waarvan de site er op moment van schrijven er overigens uitligt in verband met een onveilige verbinding). Deze eisen zijn opgebouwd uit de standaard wettelijk voorgeschreven eisen en een aanvullend eisenpakket van Thuiswinkel Waarborg. Hieronder vindt u een ‘samengevat’ overzicht van deze eisen:

 • Contactueel: Uw contactgegevens moeten helder en correct worden weergegeven in uw webwinkel (bedrijfsgegevens, contactgegevens, KvK-nummer, btw-nummer en evt. vergunningsgegevens). Tevens moeten , indien u hogere telefoonkosten in rekening brengt, deze conform de richtlijnen van Opta zijn.
   
 • Algemene voorwaarden: U dient gebruik te maken van de Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel Waarborg. Eventuele eigen aanvullende voorwaarden mogen daar niet mee in strijd zijn. De Algemene Voorwaarden moeten voor het voltooien van een bestelling aangeboden worden aan de klant en makkelijk op te slaan/te printen zijn. Aan deze Algemene Voorwaarden moet u zich natuurlijk vervolgens ook houden.
   
 • Aanbod: Alle productinformatie moet overzichtelijk en in het Nederlands zijn opgesteld. Prijzen zijn inclusief btw, en voor het bestelproces moet de klant goed geïnformeerd worden over eventuele bijkomende kosten (verzendkosten, administratiekosten e.d.).
   
 • Totstandkoming overeenkomst: Het moet duidelijk zijn voor de consument wanneer de overeenkomst definitief wordt gesloten. Daarnaast moet de klant een overzicht krijgen van de ingevulde informatie met de mogelijkheid dit nog te wijzigen voordat de klant overgaat tot het afronden van de bestelling.
   
 • Betaling: Duidelijkheid over de beschikbare betaalmethodes en eventueel bijkomende kosten. Daarbij moet u minstens 1 betaalmethode aanbieden waarbij de klant minimaal 50% van het bedrag bij levering of achteraf kan betalen (zoals Rembours).
   
 • Levering: Er moet duidelijk zijn welke levertermijn u hanteert.
   
 • Herroepingsrecht: Goede informatievoorziening over herroeping, een klant krijgt een minimale bedenktermijn van 14 werkdagen. De volledige kosten dienen vergoed te worden.
   
 • Garantie: Minimaal dient de standaard wettelijke garantie altijd te worden geboden. Eventuele eigen garanties mogen alleen een verbetering zijn van de standaard wettelijke garantie.
   
 • Klachten: U dient een heldere klachtenprocedure te hanteren. De reactietermijn mag maximaal 14 dagen bedragen.
   
 • Privacy, Cookies en omgang met persoonsgegevens: Via een privacyverklaring dient u de consument erop te wijzen hoe u omgaat met de gegevens die door de consument worden verstrekt. U mag niet zo maar persoonsgegevens doorgeven aan derden en u moet voldoen aan de cookieregels (onderdeel van de Telecommunicatiewet).
   
 • E-mail:  Het e-mailadres van de klant mag u alleen gebruiken voor commerciële doeleinden als de consument daar expliciet mee instemt. Een klant moet in dergelijke mailcontacten ook altijd de mogelijk krijgen zichzelf uit te schrijven.
   
 • Veiligheidscriteria: U dient bij het verwerken van persoonsgegevens altijd gebruik te maken van een beveiligde SSL-verbinding. Wachtwoorden dienen vergrendeld op te worden geslagen. De opgeslagen gegevens moeten degelijk beveiligd zijn.

De bovenstaande eisen vragen nogal wat controle en waarschijnlijk ook bouwwerk voor uw site. Als u het certificeringsproject ingaat zult u hierover een uitvoerige vragenlijst dienen in te vullen. Deze wordt vervolgens gecontroleerd door ICTRecht. Dit duurt enkele weken. Daarna zult u misschien nog enkele aanpassingen moeten doen voordat uw webshop volledig waardig wordt beschouwd voor Thuiswinkel Waarborg. Best een omvangrijk proces dus. Maar hiermee bent u er nog niet.U zult ook moeten voldoen aan een aantal financiële eisen.

Financiële eisen

Elke aanvrager dient een financieel jaarverslag te overleggen, behalve aspirant-leden (dit zijn webwinkels die nog niet lang genoeg bestaan om een financieel jaaroverzicht te kunnen overleggen). Op basis van de financiële stukken wordt beoordeeld of uw onderneming financieel gezond genoeg is om aan de verplichting naar de consument te kunnen voldoen. Er wordt onder meer gekeken naar exploitatieresultaat, solvabiliteit, liquiditeit en betalingstermijn. Welke criteria hiervoor precies worden aangehangen zijn verder niet gespecificeerd en zullen waarschijnlijk verschillend zijn per bedrijf.

Waarom stelt Thuiswinkel Waarborg deze eisen?

Waarom stelt Thuiswinkel Waarborg zulke uitgebreide eisen aan haar (nieuwe) leden? Het antwoord is vrij simpel. Hoe meer eisen er gesteld worden, hoe betrouwbaarder het keurmerk is. Consumenten zijn op zoek naar een heel betrouwbaar keurmerk en om die reden zijn ook ondernemers op zoek naar een dergelijk keurmerk. Er worden hoge eisen aan u gesteld als u wilt deelnemen aan het keurmerk. Hierdoor weet u wel dat als u hier doorheen bent dat uw webshop goed op orde is. Het keurmerk is niet makkelijk te verkrijgen en dit is ook voor klanten een reden om meer vertrouwen te hebben in het keurmerk. Hoe exclusiever iets is, hoe beter.

De eisen zijn mede zo hoog omdat er gevallen bekend zijn waar er toch iets fout ging bij een winkel die bij Thuiswinkel Waarborg is aangesloten. Zo zijn in oktober 2011 bij Cheaptickets de gegevens van 715.000 klanten gelekt. Daarbij zijn er soms webwinkels die ten onrechte het Thuiswinkel Waarborg logo voeren op de website. Door dergelijke gevallen zijn de eisen en controle vanuit Thuiswinkel Waarborg vergroot om verdere problemen hiermee te voorkomen.

Wat kan je met deze informatie?

Thuiswinkel Waarborg stelt hoge eisen. Mede om die reden is het een van de meest betrouwbare keurmerken die er is. Veel klanten zijn zich hier van bewust en dit zal daarom een conversie verhogende invloed hebben op uw webwinkel. Het certificeringsproces is omvangrijk en wordt grondig gecontroleerd.

De eisen die Thuiswinkel Waarborg stelt kosten veel tijd om te implementeren en gecontroleerd te worden. Hierdoor kan het certificeringsproces wel enkele maanden in beslag nemen. Is het de moeite waard? Waarschijnlijk wel. Dit hangt natuurlijk af van uw bedrijf. Het wordt rendabel als uw webshop al een redelijk aantal bezoekers heeft. Het keurmerk zal al deze bezoekers meer vertrouwen geven in uw webshop, hierdoor zullen ze sneller geneigd zijn om over te gaan tot een bestelling zoals hierboven is besproken. Het keurmerk zal niet meer bezoekers naar uw webshop leiden, maar wel de bezoekers die er komen sneller overhalen tot het plaatsen van een bestelling.

Meer weten?

Bedankt voor je bericht. We nemen spoedig contact met je op!