Zijn virtuele valuta's een alternatief voor huidig geld?

delen 
8 mei 2014

De Nederlandse bank heeft een onderzoek gedaan naar het gebruik van virtuele valuta. Virtuele valuta winnen wereldwijd aan populariteit. De verhalen over Bitcoin en Coinye zijn ondertussen goed bekend en dit draagt bij aan de populariteit van deze virtuele valuta. Daarnaast heeft het Amerikaanse Senaat onlangs nog de Bitcoin erkent als betaalmiddel.

Bitcoin wordt dus als een legitiem betaalmiddel gezien. Ondanks dat ziet de Nederlandse Bank Bitcoin niet als een geschikt alternatief voor onze huidige betaalmiddelen blijkt uit het vandaag verschenen rapport. Welke redenen geven zij hiervoor?

Gebruik van Bitcoins in Nederland

Er vinden in Nederland dagelijks minder dan 1000 bitcointransacties plaats. Wereldwijd ligt dit aantal dagelijks op ongeveer 65.000 transacties. Ter vergelijking, we doen in Nederland elke dag ongeveer 16 miljoen transacties met euro's.

Hoe gebruiken we Bitcoin. De Nederlandse bank onderscheid drie gebruiksmanieren van geld: ruilmiddel, oppotmiddel en rekenmiddel. Volgens de Nederlandse bank gebruiken we bitcoins beperkt als ruilmiddel, nog minder als oppotmiddel en niet als rekenmiddel.

Veiligheid

De reden die de Nederlandse bank ziet voor ons beperkte gebruik (en daarmee de beperkte geschiktheid) van de Bitcoin is vooral de veiligheid van de munt. Er zijn veel verhalen over diefstal van bitcoins en problemen met bitcoins. Bij het Amerikaanse bedrijf Mt. Gox zijn onlangs nog 650.00 bitcoins gestolen.

Omdat er geen centrale instantie is die de Bitcoin beheert en reguleert treden er ook een aantal problemen op. Bij ons huidige financiële stelsel zijn consumenten (gedeeltelijk) gewaarborgd tegen cybercriminaliteit of problemen bij de instantie die hun geld beheert. Bij Bitcoin ontbreken dit soort beschermingen van de consumenten.

Een laatste element dat de Nederlandse bank noemt op het gebied van veiligheid is de onzekerheid over de toekomst. De transactiekosten zijn nu nog laag, maar dat komt doordat er momenteel bij een transactie ook bitcoins vrijkomen. Dit houdt op na 2030 en de kans is groot dat de transactiekosten dan groter zullen worden.

Waardevastheid

Omdat het een controversiële munt is, schommelt de waarde behoorlijk. Mede ingegeven door de veiligheid van de munt weten overheden niet precies hoe ze moeten reageren op de munt en zijn de reacties van overheden zeer wisselend. Dit heeft een invloed op de koers van de Bitcoin. Eind vorig jaar is de Bitcoin om die reden in enkele weken tijd van 200 Amerikaanse dollar gestegen naar 1200 dollar om vervolgens weer te dalen tot 700 dollar. Wisselvalligheid ten top dus. Niet alleen door diefstal, maar ook door speculatie kunnen mensen hier rijk van worden, of zeer veel geld kwijtraken.

Conclusie

De Nederlandse bank ziet weinig heil in de virtuele valuta die er nu zijn. We hebben hier als voorbeeld de Bitcoin gebruikt omdat dit het bekendste en grootste voorbeeld is van virtuele valuta. De grootste virtuele valuta heeft al veel veiligheidsrisico's en onzekerheden. De andere virtuele valuta zijn nog niet veel verder dan Bitcoin. Daarnaast wordt de Bitcoin in Nederland nog niet op grote schaal gebruikt en is niet erg geschikt als alternatief voor de valuta die wij nu nog gebruiken.

Meer weten?

Bedankt voor je bericht. We nemen spoedig contact met je op!